Klinika na Gajowej

Twoje zdrowie pod najlepszą opieką

mgr Gabriela Wenderska

dyplomowany protetyk słuchu
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wydział Pielęgniarstwa i Zdrowia Publicznego – kierunek: pielęgniarstwo, specjalność: Organizacja i zarządzanie w promocji zdrowia.

Instytut Fizjoterapii i Patologii Słuchu w Warszawie – Studium Obiektywnych Badań Słuchu.

Licencja Sekcji Audiologicznej Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów na wykonywanie obiektywnych badań słuchu.

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie

Warsztaty szkoleniowe z „Otoemisji Akustycznej”

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie

Kurs: „Szumy uszne jako zjawisko społeczne i problem kliniczny

e-mail: g.wenderska@aaparatysłuchowe.pl